Карты видеозахвата - Визирь

Перейти к контенту

Главное меню

Карты видеозахвата

Видеонаблюдение > Acumen
 
 
 

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ КАТАЛОГ

 
 

Ai-SC165
16 êàíàëîâ

 
 

Ai-SC045
4 êàíàëà

 
 

Ai-BOX
4 êàíàëà

 
 

Ai-SC187
8 êàíàëîâ â ðåàëüíîì âðåìåíè

 
 

Ai-SC080
8 êàíàëîâ

 
 

Ai-SC047
4 êàíàëà â ðåàëüíîì âðåìåíè

 
 
 
 
Назад к содержимому | Назад к главному меню